Affordable Access

Utmaningar för retailföretagets chefsförsörjning

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för Service Management
Publication Date
Keywords
 • Chefsförsörjning
 • Retailföretag
 • Strategi
 • Värderingar
 • Mångfald
 • Företagskultur
 • Kompetensförsörjning
 • Trade
 • Handel
 • Management Of Enterprises
 • Företagsledning
 • Management
 • Business And Economics

Abstract

I denna uppsats har vi analyserat vilka utmaningar som finns för retailföretagets chefsförsörjning. Vi har inte kunnat identifiera tidigare forskning som berör just detta. För att besvara vårt syfte har vi därför använt teorier som behandlar retailföretagets arbetskraft, samt teorier som beskriver kompetensförsörjning och chefsförsörjning på ett generellt plan. Vidare har vi tagit hjälp av forskning kring värderingars påverkan på en organisation. Vårt empiriska material består av tidigare undersökningar som behandlar delar av vårt syfte samt två djupintervjuer. Vi har kommit fram till att mindre och mellanstora retailföretag ofta saknar strategier för hur de ska arbeta med chefsförsörjning, positionerna tillsätts oftast genom ad hoc lösningar. Vi anser att detta kan skapa problem i framtiden. Detta eftersom den befintliga personalen ofta saknar den kompetens som krävs för chefspositioner och strategier för utbildning saknas. Vidare kommer det att bli svårare att få tag på personal beroende på demografiska förändringar, samtidigt som kompetensbehovet kommer att öka. Retailföretag har tidigare inte behövt anpassa sig efter sina medarbetares värderingar, och de flesta företagen har därför inga strategier för hur de ska möta generationsskiftet. Det är inte heller prioriterat att skapa verksamheter som präglas av mångfald, vilket kan skapa problem framöver. Detta eftersom globaliseringen har medfört en ökad mångfald bland potentiella medarbetare, kunder och övriga intressenter, som retailföretag har svårt att möta. Vår övergripande slutsats är att retailföretag behöver utarbeta strategier och riktlinjer för hur de ska arbeta med chefsförsörjning generellt sett och implementera detta i hela verksamheten. Därutöver behövs specifika strategier inom de områdena vi har identifierat, för att kunna konkurrera effektivt framöver.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments