Affordable Access

El Vuitè centenari del naixement de Jaume I i la historiografia catalana

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

– Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics Núm. XIX (2008), p. 227-237 DOI: 10.2436/20.1001.01.37 EL VUITÈ CENTENARI DEL NAIXEMENT DE JAUME I I LA HISTORIOGRAFIA CATALANA SEBASTIÀ RIERA VIADER Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona El vuitè centenari del naixement de Jaume I, esdevingut el 2008, ha passat molt desapercebut en l’àmbit institucional i tampoc ha tingut un gran ressò popular; en canvi, en l’àmbit acadèmic, la commemoració ha tingut més repercussió i ha estat mo- tiu que s’hagin publicat un bon nombre d’obres notables que tot seguit ressenyarem. El primer esment ha de ser per a Ferran Soldevila, el gran especialista en l’època de Jaume I, figura a la qual va dedicar alguns dels seus millors treballs. Oportuna- ment s’ha reeditat Jaume I.1 Malgrat el mig segle transcorregut, l’obra continua es- sent útil com a exponent d’una visió clàssica de la figura del conqueridor de Valèn- cia. Dividida en dues parts, la primera és el relat dels grans esdeveniments polítics i militars del període, basat no solament en el Llibre dels fets, la crònica del seu reg- nat, sinó també en la documentació de l’època, que Soldevila ha conegut com ningú. L’autor, però, no es limita a això, i en la segona part ofereix una síntesi del desenvolupament de les institucions catalanes durant el regnat de Jaume I. Soldevila li retreu algunes decisions, al seu parer errònies, com el lliurament de Múrcia al seu gendre, Alfons X de Castella, o la partició dels seus regnes entre els seus dos fills, Pere el Gran i Jaume II de Mallorca, que divideix, i per tant afebleix, la Corona d’Aragó, sense que per això deixi de mostrar en tota l’obra l’admiració que sent pel biogra- fiat. L’edició es completa amb un pròleg de Josep Maria Salrach, que situa adequa- dament l’obra de Soldevila en el seu context i en fa ressaltar justament els mèrits. Si la visió de Soldevila és essencialment catalana del Principat, Antoni Furió ens ofereix un punt de vista més global en la seva obra El rei conqueridor: Jaume

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments