Affordable Access

Slaven Ravlić: Dileme političkog predstavništva

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Politička misao, Vol. XLV, (2008.), br. 3-4, str. 273–344 273 Osvrti, prikazi, recenzije Osvrt Zdravko Bazdan Demokracija i ljudska prava – srce međunarodne ekonomije i politike Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2008., 694 str. Knjiga Zdravka Bazdana, nastavnika na Sveučilištu u Dubrovniku i dugogodi- šnjega člana Hrvatskoga helsinškog odbora, Demokracija i ljudska prava – Srce me- đunarodne ekonomije i politike, kako se iz njezina osebujna naslova djelomično može naslutiti, bavi se temama od interesa različitih disciplina i poddisciplina dru- štvenih i humanističkih znanosti, kao što su politologija, politička filozofija i poli- tička teorija, međunarodni odnosi, povijest i politička povijest, ekonomija, psiholo- gija, etika, pravo, ustavno pravo i međunarodno javno pravo. Teme sežu od demo- kracije, prava općenito i povijesti ideja, preko suvremene globalne ekonomije i epi- zoda iz nacionalnih povijesti pa do, primjerice, psihoanalize, šerijatskoga prava i djelovanja terorističkih skupina. Iako je sve teme, probleme, autore i teorije, kojih se Bazdan u svojoj knjizi periferno dotiče, gotovo nemoguće pobrojiti, njezinu se sredi- šnju tematiku ipak može nedvojbeno odrediti. To su, naslovom knjige zahvaćena – ljudska prava. Bazdan u najvećem dijelu knjige piše o temama vezanim za ljudska prava: o povijesti ideje ljudskih prava; o političkim teoretičarima koji su o njima pisali; o ekonomskim, socijalnim i političkim okolnostima koje ugrožavaju zaštitu i poštiva- nje ljudskih prava; o Američkoj i Francuskoj revoluciji, kao ključnim događajima u njegovoj naraciji o povijesti uspostave glo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments