Affordable Access

"Εργασιακό περιβάλλον και υγεία" σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου-Συγκριτική διερεύνηση

Authors
Publication Date
Keywords
  • Εργασιακό περιβάλλον και υγεία
  • Δημόσια νοσοκομεία-Κύπρος
  • Ιδιωτικά νοσοκομεία-Κύπρος

Abstract

Το εργασιακό περιβάλλον στα νοσοκομεία είναι σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με τη ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων και συνακόλουθα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων και συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον, σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου. Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο του Απριλίου – Ιουλίου 2011. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 443 επαγγελματίες υγείας από Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Κύπρου οι οποίοι επιλέγηκαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Για τη διεξαγωγή της έρευνας μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο συντάχθηκε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS, 2003) για την εκτίμηση των αναγκών υγείας των επαγγελματιών υγείας (Building Blocks for a healthier workplace, Health needs assessment Questionnaire). Το ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε συνολικά 78 ερωτήσεις διαχωρίστηκε σε έξι επιμέρους ενότητες: 1) περιβάλλον στο χώρο εργασίας, 2) υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικού, 3) πολιτική προσέλευσης και απουσίας λόγω ασθένειας, 4) εμπειρίες στην εργασιακή ζωή, 5) επικοινωνία και διαχείριση αλλαγών και 4) υγιεινός τρόπος ζωής στην εργασία. Τα αποτελέσματα έτυχαν επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης με το λογισμικό πακέτο IBM SPSS 19 Statistics. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι τις αρνητικότερες επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων προκάλεσαν οι παράγοντες κινδύνου στην κατηγορία περιβάλλον στο χώρο εργασίας, με κυρίως επηρεαζόμενους τις γυναίκες και το νοσηλευτικό προσωπικό. Καλύτερες εμπειρίες στην εργασιακή ζωή αναφέρθηκαν από τους άντρες και το διοικητικό προσωπικό. Τα αποτελέσματα δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων της Κύπρου για τις πλείστες υπό εξέταση παραμέτρους. Ωστόσο στα ιδιωτικά νοσοκομεία παρουσιάστηκαν πιο θετικές βαθμολογίες στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθαριότητας στο χώρο εργασίας, ενώ αντίθετα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δήλωσαν υγιεινότερο τρόπο ζωής στην εργασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με τα αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα στην Κύπρο όσο αφορά το εύρος και την ποικιλομορφία των παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου, για περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας που θα οδηγήσουν σε αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και συνάμα σε πιο ποιοτική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.