Affordable Access

Erudició Esparsa. Recull d'articles breus de temàtica local

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

cabdells 6.. 1.indd 7Breu estudi de dues imatges de la Mare de Déu... Cabdells VI (2009) Dues-centes pàgines més arriben per unir-se als centenars anteriors. Més de mil pàgines dedicades a aprofundir en la història, i el coneixement en general, de la nostra ciutat d’Oliva. Al llarg d’aquestos fulls, i gràcies a la generositat i dedi- cació de diferents autors, han anat apareixent articles de temàtiques diverses. Ca- dascuna d’aquestes col·laboracions ha estat una mena de peça de trencaclosques que, en posar-la amb el conjunt, ha contribuït a atapeir el mural del nostre passat col·lectiu. Els coneixements que ens aporta un investigador obrin nous camins i perspectives per al treball d’un altre. Anem traient el cabdell gràcies a l’encertada iniciativa que el jove Manuel Martí (amb la seua característica capacitació acadèmica), i alguns entusiastes més, posaren en marxa ara fa deu anys. Aquells primers Cabdells, exquisits en el con- tingut i en la forma, han esdevingut model i referent a seguir. Amb aquesta nova revista, volem contribuir a tan engrescadora tasca. Com podreu comprovar, aquest número presenta algunes modifi cacions for- mals, les quals són conseqüència d’haver-nos acollit als criteris de qualitat que proposa l’Institut Ramon Muntaner. I és que, enguany, tenim la sort i l’orgull de comptar amb el suport d’aquesta prestigiosa fundació privada de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Això suposa un segell de qualitat que reconeix el treball fet fi ns ara, alhora que contribueix a millorar la difusió de la nostra revista (tant en suport paper com en digital), en els cercles més erudits del nostre àmbit lingüístic. Juntament amb la presència del logotip de l’IRM, podreu apreciar altres nove- tats com el model de presentació dels crèdits de la revista, les capçaleres biblio- gràfi ques a l’inici de cada article i en cada pàgina, els resums i paraules claus en almenys dos idiomes, etc. Però, passem ja al contingut del present número. En ell trobareu un conjunt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F