Affordable Access

Het schatten van parameters in geparametriseerde lineaire modellen m.b.v. experimenteel bepaalde data

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Mechanical Engineering: Report Series
  • Computer Science: Report Series. Measurement And Control: Report Series
  • Identification. Parameter Estimation
  • System Simulation
  • Parameter Estimation

Abstract

wee schatten a Afstudeerbegeleider dr. ir. A . de Kraker Technische Universi-eit Eindhc rk$u i goJGilwkfllnpiE a'akgroep Fundamentele Werkkulgkcm JnhoudsoDuave Samenvatting Inhoudsopgave Literatuurlijst Symbolenlijst Inleiding Hoofdstuk 1 Parameterschatmethoden 1 . 1 Uitgangspunten 1 . 1 . 1 de parameters 1 . 1 . 2 de data 1 . 1 . 3 parameterschatmethoden 1 . 1 . 4 de foutdefinities 1 . 1 . 5 soorten data 1 . 1 . 6 submatrices 1 . 1 . 7 onderverdelingen in de parameterschatmethoden 0 1 . 2 Parameterschatmethoden 1 . 2 . 1 de interpolatiemethode 1 . 2 . 2 de LS-methode 1 . 2 . 3 de Gauss-Markov methode 1 . 2 . 4 de GLS-methode 1 . 2 . 5 . de IV-methode 1 . 2 . 6 de Maximum Likelihood methode 1 . 2 . 7 de Bayes methode Hoofdstuk 2 Implementaties en resultaten 0 2 . 1 Geimplementeerde methoden 0 2 . 2 Het testprobleem f 2 . 3 Data simulatie 0 2 . 4 Uitgevoerde berekeningen 0 2 . 5 Resultaten 0 2 . 6 Conclusies blz. 1 blz. 2 blz. 2 blz. 3 b l z . 3 blz. 4 blz. 7 blz. 8 blz. 9 blz. 1 1 blz. 1 1 blz. 12 blz. 16 blz. 17 blz. 19 blz. 22 blz. 22 blz. 24 blz. 25 blz. 26 blz. 28 blz. 30 blz. 34 Appendix A Nadere uitwerking van de LS-methode Appendix B A priori kennis in de matrixvergelijking A X=F Appendix C Bewijs van kleinste covariantie Appendix D Programmabijzonderheden en flowcharts Appendix E Het testprobleem Appendix F Tabellen Literatuurlijst P. Eykhof System identification : parameter and state estimation John Wiley 6r Sons, 1974 H.G. Natke EinfÜhrung in Theorie und Praxis der Zeitreihen- und Modalanalyse Vieweg und Sohn, 1983 A. de Kraker Aanpassen of schatten van modelparameters van dynamische systemen via confrontatie met experimentele gegevens. Deel I : theorie TUE, afdeling W, WFW-rapport 85.050, 1985 K.Y. Wong, E. Polak Identification of linear discrete time systems using the instrumental variable method IEEE trans. on automatic control, Vol. a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F