Affordable Access

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (№1181)

Authors
Publication Date
Keywords
  • Система жизнеобеспечения городов - 2

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О. А. Карлова Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та конролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій») ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008 � УДК 338.4 Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (для студ. денної і заочної форм навчання спец. 6.030601 – «Менеджмент організацій»). Укладач: Карлова О.А., - Харків, ХНАМГ, 2008. – 32 стор.(Укр. мов.) У рекомендаціях до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань розкрито питання для самостійної роботи студентів, надано матеріали до практичних занять і розкрито основні етапи виконання курсової роботи з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2». Детально висвітлено механізм функціонування міського комунального комплексу, системи життєзабезпечення міста. Дані вказівки розраховані на студентів економічних спеціальностей і менеджменту організацій міського господарства. Рецензент: доц., к.е.н. Величко В.В. Укладач: О.А.Карлова Рекомендовано кафедрою «Менеджменту та маркетингу в міському господарстві», протокол від 29. 08. 2008р. № 1. © Харківська національна академія міського господарства, 2008 © Карлова О.А. 2008 � ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………. 4 СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ…………………………………... 5 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………………….. 8 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН…………………………………………………….. 11 САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА………………….. 12 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………… 13 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ…………………………………………………… 20 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ……………………………………. 25 ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments