Affordable Access

The Twilight Saga: I samspel med Romeo and Juliet och Wuthering Heights

Authors
Publisher
Lunds universitet/Nordiska språk
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Romeo And Juliet
  • The Twilight Saga
  • Wuthering Heights
  • Intertextualitet
  • Allusion
  • överföring
  • Destruktiv Kärlek
  • Languages And Literatures

Abstract

Författare genom tiderna har haft, och har fortfarande, en benägenhet att skildra olycklig kärlek. Det mest berömda verket inom den genren är rimligen William Shakespeares Romeo and Juliet. Emily Brontë har även hon framställt olycklig och mörk kärlek i romanen Wuthering Heights. Stephenie Meyer har i sin romanserie The Twilight Saga använt sig av allusioner på och diskussioner kring Romeo and Juliet och Wuthering Heights. Intertextualitet är vanligt förekommande i litteraturens värld då ett samspel mellan verk är ofrånkomligt. Min frågeställning är: Vilken betydelse har Romeo and Juliet och Wuthering Heights, och vilken effekt har allusionerna på dessa verk, för The Twilight Saga, dess gestalter och intrig? För att få svar på min fråga har jag använt mig av begreppet intertextualitet och den komparativa metoden. Min slutsats är att gestalterna i Romeo and Juliet och Wuthering Heights är av stor betydelse för gestalterna i The Twilight Saga, och därmed även för intrigen. Dock har jag kommit fram till att Wuthering Heights har en större betydelse för The Twilight Saga då den mörka och förgörande kärleken mellan Bella och Edward skildras. Dessutom anser jag att de allusioner och diskussioner, som påträffas, på de kronologiskt tidigare verken ger The Twilight Saga möjligheten att bli mer godtagen som litterärt verk.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments