Affordable Access

Els programes de diversificació curricular: alguns interrogants en l'atenció a la diversitat

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Education

Abstract

Educació i Cultura (2000), 13: 177-185 Els programes de diversificació curricular: alguns interrogants en l’atenció a la diversitat Sebastià Verger Gelabert Universitat de les Illes Balears 179 Els programes de diversificació curricular: alguns interrogants en l’atenció a la diversitat Sebastià Verger Gelabert Universitat de les Illes Balears Sumari L’atenció a la diversitat s’ha convertit en un dels temes més discutits i que genera un major nombre de conflictes en l’Educació Secundària Obligatòria. A més de les estratègies ordinàries existents per donar resposta a aquesta diversitat, es desenvolupen mesures de caràcter extraordinari dirigides a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials; entre aquestes mesures hi trobam els programes de diversificació curricular. L’article descriu alguns dels elements essencials que caracteritzen els esmentats programes i planteja alguns aspectes que poden crear més controvèrsia a mesura que la diversificació curricular s’implanti i acomodi als centres de Secundària. Summary The attention to the diversity is a topic very discussed and that provokes many conflicts in the obligatory secondary education. In addition to the ordinary attention measures to the diversity created to attend to the students, exist other extraordinary measures directed to pupils with special educational needs, in those find the curricular diversification programs. The article describes some essential elements that characterise these programs and raises questions that can create a greater controversy while the curricular diversification is introduced and developed in the secondary schools. 1. L’atenció a la diversitat en la Secundària Obligatòria L’Educació Secundària Obligatòria s’ha convertit en el punt de mira de moltes discussions i anàlisis sobre el desenvolupament de la Reforma en el sistema educatiu espanyol. El motiu de l’atorgament d’aquest paper protagonista no és altre que les dificultats presentades pels docents per afrontar els objectiu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F