Affordable Access

Publisher Website

Terapia przewlekłej białaczki szpikowej – teraźniejszość i wyzwania na przyszłość

Authors
Journal
Acta Haematologica Polonica
0001-5814
Publisher
Elsevier
Volume
43
Issue
3
Identifiers
DOI: 10.1016/s0001-5814(12)34001-2
Keywords
  • PrzewlekłA BiałAczka Szpikowa
  • Bcr/Abl
  • Inhibitory Kinaz Tyrozynowych
  • Chronic Myelogenous Leukemia
  • Tyrosine Kinase Inhibitors

Abstract

STRESZCZENIE Wprowadzenie imatynibu do terapii przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) można już z perspektywy ponad dekady ocenić jako jedno z przełomowych wydarzeń w leczeniu nowotworów i w historii onkologii. Drobnocząsteczkowy inhibitor swoiście hamujący aktywność onkogennej kinazy tyrozynowej BCR/ABL, odpowiedzialnej za transformację nowotworową komórki macierzystej krwiotworzenia, okazał się zaskakująco skuteczny u większości chorych i zrewolucjonizował terapię PBSz. Niestety znacząca grupa chorych z powodu wystąpienia oporności lub nietolerancji nie odnosi spodziewanych korzyści terapeutycznych, co powoduje, że jednym z głównych celów badań stało się poszukiwanie nowych, jeszcze skuteczniejszych leków. W ostatnich 5 latach do terapii wprowadzono inhibitory drugiej generacji (dasatynib, nilotynib, bosutynib), trwają badania kliniczne nad inhibitorami trzeciej generacji (np. ponatynib hamujący zmutowaną kinazę BCR/ABL z mutacją T315I) oraz inhibitorami allosterycznymi, które hamują kinazę w innym mechanizmie, nie wiążąc się z jej centrum aktywnym. Żaden z dotychczas badanych leków nie eliminuje macierzystych komórek białaczkowych będących źródłem choroby, dlatego obecnie uważa się, że leczenie musi być kontynuowane dożywotnio. Ponieważ celem dla terapii powinno być całkowite wyleczenie chorego i możliwość przerwania leczenia, trwają badania nad możliwością całkowitej eradykacji białaczki, przez zastosowanie terapii łączonych. Można mieć nadzieję, że tak jak sukces imatynibu w terapii PBSz wyznaczył nowy kierunek w onkologii, tak samo osiągnięcie celu w postaci całkowitego wyleczenia pomoże w znalezieniu skutecznej terapii w innych nowotworach.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.