Affordable Access

Novi akcenti u suvremenoj hrvatskoj komediji

Authors
Publisher
Croatian Academy of Science and Split Literary Circles and Arts; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NOV! AKCENTI U SUVREMENOJ HRV ATSKOJ KOMEDIJI Nasko Frndic Kad sam predlozio ovu temu, mislio sam na komedijska djela sa- tiricke i groteskne intonacije. Satira i groteska su korak prema izostra- vanju komedije, prema njenom aktiviranju u vremenu i prostoru. Trajno su ostali Moliere i Gogolj kao i Nusic klasicni uzori nasim komedio- grafima i satiricarima u njihovoj teznji da s margine svog doba udu u sami tok odno8f:\ izmedu zivota i teatra. Satira od latinskog satura - mjesavina, smjesa, karisik - kako stoji u Rjecniku stranih rijeci dra Bratoljuba Klaica, vrsta je umjetni- cke literature koja jetko ismijava negativne pojave stvarnosti. U nas se satira njegovala u knjizevnosti kao epigram, a najcesce stafetno kao usmena anegdota, dosjetka ili vic, tek ponekad kao kratka prica ili di- jalogizirani skec, osobito izmedu dva rata na estradnim scenama zagre- backog kabarea. Poslije rata satira postaje reper-.oarnim sustanarom ostalih zanrova, s promjenjivim uspjehom od >+Prsta pred nosom~~ Joze Horvata do >+Hamleta u Mrdusi donjoj« Ive Bresana, i do brojnih ko- medija Fadila Hadzica, i najnovije do !vice Ivanca i njegove saljive igre »Radnicki musicale«. Satira u nas egzistira u silhbiozi s komedijom kao njen peckavi izdanak u ismijavanju pojava sto ih producira nase specificno koracanje kroz suvremeni splet suprotnosti izmedu rijeci i djela. 289 Zna se da je komedija potcijenjen dramski rod. Satiricka i grote- skna intonacija daje joj vitalne impulse, cini je socijalno aktivnom i zanrovski privlacnom. Pred auditorijem publike komedija prozeta sa- tirom i groteskom postaje ne samo kazalisnom atrakcijom nego dru- stvenom potrebom k1ojom se pojasnjava koncentracija kritickih naboja suvremenog gledaoca. Cim se jedna predstava u Satirickom kazalistu >>Jazavac« ili u Teatru &TD bavi vitalnim temama danasnjeg covjeka, posjet j.e osiguran, publika zeli da vidi i cuje kako se putem teatra u komedijskom i satirickom ogledalu prelama vrijeme u kojem zivimo. Zna se da su p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments