Affordable Access

Проблеми комерціалізації вітчизняних науково-технічних розробок

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ 19 Демків Я.В. Національний університет «Львівська політехніка» ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК Останнім часом проблема комерціалізації вітчизняних технологій все активніше піднімається не лише у спеціалізованій літературі, а й у засобах масової інформації. Відомо, що основною труд- ністю комерціалізації будь-якої науково-технічної розробки є подолання розриву між стадією «про- тотипу» та етапом впровадження у виробництво. В Україні ця проблема набуває ще гострішого характеру. Так на фоні досить високої патентної активності (у 2010 р. до Держдепартаменту надій- шло 5321 заявок на винаходи) частка інноваційних підприємств в промисловості залишається не- значною (11,5 % станом на 2010 р.), а частка реалізованої інноваційної продукції промисловими підприємствами є ще нижчою – 4,8 % станом на 2010 р. [1]. При цьому наукомісткість промислово- го виробництва в Україні не перевищує 0,3%, що в 10 – 20 раз нижче загальноприйнятого світового рівня. Світова практика показує, що з 100 розробок прикладного характеру до ринку доходять 5 – 6, а економічний ефект приносять половина з них. Не зважаючи на те, що Україна посідає у світі одне з перших місць за кількістю науковців та інженерів, низька інноваційна активність промислових підприємств та відсутність державної підтримки технологічного та інноваційного розвитку промис- ловості суттєво знижує успішність комерціалізації розроблених нових вітчизняних технологій та продуктів. На підставі аналізу наукових джерел можна виділити дві групи факторів, що ускладню- ють комерціалізацію технологій в Україні: - на державному рівні: фрагментарність державної політики у сфері досліджень і розвитку; неоптимальне фінансування наукових досліджень; відсутність механізмів та інструментів комерці- алізації наукових розробок; слабка інноваційна структура, в т.ч. відсутність зв‘язку вітчизняної науково-технологічної бази з ринком; недостатнє податкове стимулювання іннова

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F