Affordable Access

Noves troballes de Coleòpters Catalans

Authors
Publisher
Sessió Conjunta d'Entomologia
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Biology
  • Earth Science

Abstract

II Sessió Conjunta d'Entomología (1981) C -M -E5.pdf II Sessi6 conjunta d'entomologia - Barcelona Març 1981 NOVES TROBALLES DE COLEOPTERS CATALANS per Francecs Español i Coll Résumé Nos connaissances sur les coléoptres de la Catalogne ont beaucoup progressé au cours de ces dernibres années grA ce h l'activité de divers entomologistes et spéléologistes - collaborateurs du Musée de Zoologie de Barcelone qui ont entrepris l'exploration méthodique des milieux épigés et hi- pogés du versant sud de la chaine pyrénéenne. Dans cet ordre de recherches la présente note a pour but de faire connaitre un certain nombre d'acquisitions ré- centes se rapportant au peuplement coléoptérologique de l'Es- pagne, mais spécialement de la Catalogne. Les terres catalanes han estat i segueixen essent objecte de reiterades prospeccions per part de diferents entomblegs vinculats al Museu de Zoologia de Barcelona que han aconse- guit reunir nombroses dades sobre el poblement hipogeu i epi- geu dels variats relleus que accidenten l'esmentada geografia. Entre els grups més estudiats i que compta amb major nombre d'aportacions cal assenyalar el dels colebpters, objecte aquests últims anys d'especial atencid, aportacions que interessen particularment al medi cavernícola, perb també altres bibtops que si bé menys atesos no han deixat de facilitar-nos impor- tant informaci6 sobre llurs pobladors. Com a mostra dels re- sultats assolits hom comenta seguidament algunes adquisicions recents dignes de menci6 per llur novetat o per l'interbs biogeogräfic de moltes d'elles. Heliopathes littoralis Esp.,(Tenebrionidae). Born sap que els Pirineus orientals constitueixen una porta oberta al pas d'una sèrie d'elements ibèrics que des del li- toral llevantí de la nostra Península avancen vers la fronte ra francesa a la conquesta de nous territoris. Entre els pro; tagonistes d'aquesta migració compta l'indicat tenebribnid,7 diferenciat en la meitat nord del llevant espanyol sense pro gressi6 vers el sud, però que apro

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F