Affordable Access

Pangunahing Reporma Ko Ang Pagtataguyod ng Filipino: Panayam kay Dr. Jose V. Abueva

Authors
Publisher
Sentro ng Wikang Filipino (SWF)
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

: : 185 DALUYAN : : PANgUNAhiNg RePoRmA Ko ANg PAgtAtAgUYoD Ng FiLiPiNo: PANAYAm KAY DR. Jose V. AbUeVA ni Jayson D. Petras Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, ipinagkaloob ang Gawad SWF para sa Natatanging Mohon ng Wikang Filipino kay Dr. José V. Abueva. Pagkilala ito sa kaniyang mahalagang ambag sa pagpapalaganap, pagtataguyod, at pagpapayaman sa Filipino bilang wika ng saliksik at pagtuturo sa Unibersidad ng Pilipinas. Sa panahon ng panunungkulan ni Dr. José V. Abueva bilang Pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (1987-1993), isinulong niya ang paggamit sa Filipino sa pananaliksik at pagtuturo upang lumakas ang diwang makabayan sa unibersidad. Sa kaniyang termino, nabuo at ipinatupad ang Patakarang Pangwika, itinatag ang Sentro ng Wikang Filipino, at nakapaglunsad ng maraming programa sa pagtataguyod ng wikang pambansa. Jayson Petras: isa po sa mga bagay na kilala sa administrasyon ninyo ay ang inyong pagsusulong ng wikang Filipino sa larangan ng pagtuturo at pananaliksik. bakit ito ang naging isa sa mga priyoridad ninyo? Larawan mula sa UP System Information Office : : 186 DALUYAN : : Jose V. Abueva: Sapagkat naniniwala akong magkaroon tayo ng malakas na wikang pambansang talagang matutuhan ng nakararaming Filipino. Masama at masakit sa atin na karamihan ng mga edukadong Filipino ay nagsasalita sa Ingles lamang. Hindi naman natin katutubong wika iyon. Kolonyal na wika natin iyon. Napansin kong kahit ako, ang aking pagsasalita at pagsusulat sa Ingles ay mas mabuti kaysa Filipino. Parang pagsisisi ko rin iyon sa sarili ko, na bakit ito nangyari sa akin, bakit mas magaling pa ako sa Ingles at ito ang naging tunay kong wika kaysa Bisaya na aking katutubong wika at saka sa Tagalog lalo na noong naging presidente ako. Sa loob ng maraming taon, nasa Tokyo ako. Pagbalik ko dito, nahirapan ako sa Filipino. Nasa isip ko, ito ang nakalagay sa ating Saligang Batas pero hindi ko alam. Sa tagal ko nang nanirahan sa Metro Manila, hindi ko alam. Par

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments