Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки підготовки 6.020107 – “Туризм” ).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Высшая математика

Abstract

РН_ТУР_Коваленко МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Л.Б. Коваленко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВИЩА МАТЕМАТИКА” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 – “Туризм”) Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки підготовки 6.020107 – “Туризм” ). / Укл.: Коваленко Л.Б.. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 20 с. Укладач: Л.Б.Коваленко Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно- Трансферною Системою (ЕСТS). Рекомендовано для студентів спеціальностей «Туризм». Рецензент: зав. кафедри вищої математики Харківської національної академії міського господарства, доктор фізико-математичних наук, проф. Колосов А.І. Затверджено на засіданні кафедри вищої математики. протокол №1 від 01.09.2008 р. ©Коваленко Л.Б., ХНАМГ, 2009 3 ЗМІСТ Вступ 4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 7 1.4. Рекомендована основна навчальна література 7 1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 8 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 10 2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи за робочими навчальними планами 10 2.2. Тематичний план дисципліни 10 2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента 13 2.4. Розподіл часу

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F