Affordable Access

Kvalitativ metodologi & vidensproduktion

Authors
Publisher
Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet
Publication Date
Keywords
  • Kvalitativ Metodologi
  • Forståelse
  • Livsverden
  • Refleksion
  • Erkendelse
  • Validitet

Abstract

Formålet er, at diskutere og vise de metodologiske implikatio­ner af en livsverdensontologi (væren og virkelighedsforståelse) og epistemologi (erkendelse og vidensproduktion). Det vil sige, den tradition som starter med Kant og som kan ses i fænomenologien (eks. Husserl, Schutz, Merleau-Ponty), hermeneutikken (eks. Dilthey, Weber, symbolsk interaktionisme (eks. Mead, Blumer).Det primære er, at diskutere de metodolo­gi­ske antagelser og deres koblinger til undersøgelse og forståelse af en konkret virkelighed - hverdags­virkelig­heden og livsverden. Det vil sige; hvad er kvalitativ metodologi og kvalitative metoder; hvilke viden­skabelige krav stilles der til dem; og hvordan kan man arbejde kvalitativt ud fra en livsverden betragtning?Hvordan kvalitativ metodologi og praksis kan forstås er ikke selvfølgelig eller præcist defineret. På den ene siden, skal en kvalitativ metodologi kobles til ontologi og epistemologi i en livsverdensdiskussion; på den anden side, men relateret, handler kvalitativ metode om en fokusering på åben, mangetydig empiri, med udgangspunkt i de subjekter der studeres - det er deres livsverden og forståelse man vil undersøge. Det handler også om forståelse og refleksion, og i en procesorien­tering. På samme måde som livsverden er til, må forskningen være både handlende og inter­aktionistisk, og dermed både bevidst og spontant udviklende.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments