Affordable Access

V.A. Estellés en alemany

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

V.A. ESTELLES EN ALEMANY Es tracta d'un volum de Poemes (Gedichte) en una edició bilin- güe de gruix respectable (170 pigs.), que inicia una col~lecció de poesia catalana dirigida per Tilbert Dídac Stegmann, catalanbfil alemany f o r ~ a conegut entre nosaltres, i publicat des de Frankfurt am Main (Domus Editoria Europea, Editorial Axel Schonberg, 1993). L'autor d'aquest lliurament (selecció, traducció i ccPrbleg>>), Hans-Ingo Radatz (1961), que té en preparació una antologia d' Au- sias March per a la mateixa col~lecció, és un filbleg especialment interessat en llengües europees postergades, com també l'occiti, el gal.lbs, el gallec i el bretó. Precisament a la ccIntroducció de l'Editorial>>, en explicar el motiu d'aquesta nova col~lecció, s7al.ludeix a l'interbs subsidiari que la nostra literatura pateix entre els hispanistes teutons. Ni tan sols en les antologies de la lírica ibbrica recent, cap autor catala no hi mereix cap atenció. Així, just per la necessitat d'ccomplir aquest buit dolorós>>, segons s'hi diu, és que ha sorgit aquesta iniciativa. I, a l'epígraf <<Vicent Andrés Estellés, un escriptor catali de Valbn- cia>>, el traductor reclama per al poeta l'epitet de ccvalencia univer- sal>> -amb el mateix dret que s'ha dit de Lorca ccandaluz universal>>-, superant l'estrany prejudici que tendeix a considerar literatura secundaria -<<regional>>- la que es produeix en una llengua sense estat, tot i que bbviament hi ha estats a Europa amb menys habitants que catalanoparlants. Tot seguit, fa una síntesi di- vulgativa de la histbria i avatars del catali a les terres valencianes, i veu en V. A. Estellés ccein genuin valencianischer Beitrag zur Wel- tliteratur>> (ccuna aportació genui'nament valenciana a la literatura universal>>). D'altra banda, malgrat que d'una antologia no cal esperar nove- tats critiques, la percepció distanciada de qub l'antologador disposa en aquest cas, li facilita interessants comparances del nostre poeta amb escriptors d'altres

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments