Affordable Access

Toy story (1995), de John Lasseter, el primer llargmetratge generat íntegrament per ordinador, obre una nova trajectòria en el camp de l'experimentació digital

Authors
Publisher
Universitat Politècnica de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

27 Jaume Duran Catell.qxp TOY STORY (1995), DE JOHN LASSETER, EL PRIMER LLARGMETRATGE GENERAT ÍNTEGRAMENT PER ORDINADOR, OBRE UNA NOVATRAJECTÒRIA EN EL CAMP DE L’EXPERIMENTACIÓ DIGITAL JAUME DURAN CASTELLS UNIVERSITAT DE BARCELONA. Paraules clau: cinema, efectes especials, efectes digitals, experimentació digital, animació per ordinador Toy Story (John Lasseter, 1995), the first full-length film generated completely by computer, opens a new trajectory in the field of the digital experimentation Summary: This is a very short summary of the chapter: Toy Story (John Lasseter, 1995), the first full-length film generated completely by computer, opens a new tra- jectory in the field of the digital experimentation. Key words: cinema, special effects, digital effects, digital experimentation, com- puter animation Des de principis del segle XX, i gràcies al francès Georges Méliès, el ci- nema es convertí en un art en què els trucatges permeteren sovint la re- producció del real. Aquest món cinematogràfic, però, canvià amb l’arribada dels ordinadors: l’eina informàtica, amb els efectes digitals, la síntesi d’imatges i el camp del virtual, es llançà a l’assalt del cinema, III JORNADA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I ENSENYAMENT NOVA ÈPOCA / VOLUM 1 (2) / 2008, p. 289-293 DOI: 10.2436/20.2006.01.81 27 Jaume Duran Catell.qxp:27 Jaume Duran Catell.qxp 17/6/09 08:27 Página 289 i ha acabat essent essencial en tot procés de fabricació d’un film, des de la seva concepció fins a la seva distribució... En els seus inicis, els efectes especials estigueren dominats per produccions com TheWar of the Worlds (Byron Haskin, 1953), Forbidden Planet (Fred McLeod Wilcox, 1956) i les fan- tasies del geni dels trucatges Ray Harryhausen, com ara The Seventh Voyage of Simbad (Nat- han Juran, 1958) o Jason and the Argonauts (Don Chaffey, 1963), sense oblidar Willis O’Brien o George Pal. Però, des de finals de la dècada de 1960, els laboratoris de la Utah University, a Salt Lake City, i del Massac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F