Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 28 april 1981

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Breeding Season
  • Ciconia Ciconia
  • Tidal Marshes
  • Charadriiformes
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 april 1981. 1. We organiseren twee speciale vroege morgenwandelingen voor het observeren en het beluisteren V.an de zangvogels (o.a. nachtegalen, 4 soorten grasmussen, fitissen, kneutjes, lijsters enz.). Afspraak : op vrijdag 1 mei om 5 u. 's morgens en op Äat~rdag 16 m~i om 4.30 u. voor de ingang van het Zwin-reservaat. 2. In de verzamelingen broeden 9 paartjes ooievaar en kw~ken de oehoe's twee jongen op. Zowat overal in de duinboLjes broeden wilde eenden, grauwe ganzen en nog veel andere vogelsoorten. We dringen er bij de bezoekers en bij de leerkrachten op aan dat zijzelf en hun leerlingen op de aangelegde voetpaden zouden blijven. 3. De maanden maart en april zijn een uitstekende periode om de terugkomstdata van zangvogels en steltlopers te note- ren. Veel soorten overwinteren namelijk in Afrika. In het Zwin noteerden we de volgende eerste data : - gele léwikstaart 28/3 ; vanaf 21/4 noteren we ook gere- geld Engelse gele kwiks (Motacilla flava flavissi- ma) ; - fitis en boerenzwaluw 29/3 ; gekraagde roodstaart 31/3 ; oeverzwaluw 5/4 ; purperreiger 9/4 ; - nachtegaal 13/4 ; boompieper 19/4 ; - oeverloper 22/4. 4. In de schorre is het nu volop broedtijd. Kluten, scheleksters en tureluurs zijn op hun broedplaatsen teruggekeerd. Men kan er genieten van hun prachtige balts. Vanaf 5 april broeden. d~ kokmeeuwen. Tussen de meer dan 5.000 paar meeuwen zien we gereg&ld ook tot 5 zwartkop- meeuwen. Eveneens vanaf 5 april zijn de visdiefjes terug in de broedkolonie 1s die zich op eilàndjes op de vijvers in het reservaat bevinden. 5. We dringen er bij de bezoekers eveneens op aan dat ze de mooie wilde bloemen liefst laten staan waar ze thuishoren en dat is in de natuur. Werp ook geen papier en afval op de grond neer maar wel in de daartoe speciaal geplaatste vuilnisbakjes. De Conservator, Guido Burggraeve.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F