Affordable Access

Baudolino in odprto delo

Authors
  • Širok, Matija
Publication Date
Feb 23, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Ecov Baudolino: srednjeveški sanjač ali odprti avtor? Diplomsko delo skuša preko analize izbranih izsekov romana Baudolino pisatelja Umberta Eca ugotoviti, v kolikšni meri je koncept odprtega dela, ki ga je avtor definiral v odmevnem eseju iz leta 1962, prisoten v njegovem literarnem ustvarjanju. V prvem delu strnjeno predstavimo osnovne poteze odprtosti umetniškega dela, ki jih Umberto Eco začrta v omenjenem eseju. Pregledamo okvirno kategorizacijo odprtih del, koncept umetniškega dela kot epistemološke metafore ter način, kako so sodobni avtorji uporabili nedeterminiranost v literaturi v svoj prid. V drugem delu naloge si ogledamo izbrane dogodke iz romana Baudolino in jih analiziramo v skladu s prej prikazanimi teoretičnimi predpostavkami. Posebej se osredotočimo na simbolno interpretacijo fantastičnih elementov v romanu, ki služijo kot odprti elementi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times