Affordable Access

Základní aspekty managementu fotbalového klubu / Basic Management Aspects of the Football Club

Authors
  • Dvořák, Ondřej
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 11/07/2012 / Tématem bakalářské práce jsou základní aspekty managementu fotbalového klubu. Celá práce je rozdělena do 6 kapitol včetně úvodu a závěru. Teoretická část práce obsahuje výklad základních pojmů: sport, management, organizační struktura a hospodaření klubu. Praktická část je zaměřena na občanské sdruženi MFK Frýdek – Místek. Nynější situace klubu je zhodnocena v závěrečné části práce, doplněná SWOT analýzou, doporučeními pro klub a návrhy případných možností na zlepšení. / The theme of bachelor´s thesis is the basic management aspects of football club. The whole thesis is divided into 6 capitols including introduction and conclusion. The theoretical part of thesis includes interpretation of fundamental terms: sport, management, organizational structure and economy of club. The practical part is focused on the civil association MFK Frýdek – Místek. The current situation of club is evaluated in final part of thesis, followed by SWOT analysis, references and proposals of possibilities for improvement. / Prezenční / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times