Affordable Access

Bartleby & co. - postmodernistični roman

Authors
  • Furlan, Tina
Publication Date
Mar 22, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi z naslovom Bartleby & co. – postmodernistični roman bom skušala dokazati, da je roman Enriqueja Vila-Matasa z naslovom Bartleby & co. res postmodernistični roman ter da tako vsebinsko kot tudi formalno zadošča določilom postmodernizma. Diplomsko delo najprej osvetli življenje ter delo avtorja romana in pa osnovne značilnosti obravnavanega dela, kot so koncept romana, njegova zgradba, pripovedovalec in protagonist. Ker je pri procesu določanja, ali neko delo je postmodernistično ali ne, neizogibno predstaviti značilnosti obdobja, glavne teoretike ter glavna določila za postmodernistična dela, se vse naštete stvari nahajajo v diplomski nalogi. Poleg tega naloga vsebuje kratko predstavitev postmodernizma v Španiji, saj gre za španskega avtorja, na katerega je domače okolje do neke mere zagotovo vplivalo. Pri dokazovanju, da je Bartleby & co. res postmodernistični roman, se bom osredotočila na pojavljanje metafikcije in intertekstualnosti v romanu, kako je predstavljen odnos do resnice in fikcije ter predstava sveta skozi podobo labirinta, mreže, ogledala in knjižnice. Predstavljen bo krajši pregled, kako se skozi roman kaže koncept konca velikih zgodb ter mešanja literarnih vrst. Opisana bo tudi tema romana, predstavljena skozi vidik postmodernizma.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times