Affordable Access

Barns delaktighet och inflytande i förskolan / Children’s participation and influence in preschools

Authors
  • Nilsson, Emmie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta arbete utgår från en kvalitativ intervjustudie med förskollärare runt om i Sverige, med syfte att undersöka deras erfarenheter av och tankar kring barns delaktighet och inflytande i förskolan. Detta är ett väl omdiskuterat ämne som ofta kan upplevas svårt att arbeta med rent praktiskt i verksamheterna. I denna studie används Michel Foucaults tankar om makt som teoretisk utgångspunkt för att försöka analysera förskollärarnas svar och synliggöra både medvetna och omedvetna maktförhållanden som döljer sig i förskollärarnas uttalanden. Resultatet i studien visar att makten, i olika former, är något som ständigt är närvarande och något som både begränsar och möjliggör barns delaktighet och inflytande i verksamheterna. Det visar sig även att det finns en viss medvetenhet hos förskollärarna kring vilka maktförhållanden som råder, men också att det finns många situationer då dessa förhållanden går obemärkt förbi och inte reflekteras över.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times