Affordable Access

Barnmorskors stöd till gravida tonåringar : en intervjustudie

Authors
  • Bud, Delia
  • Ternebrink, Linda
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Att vänta och föda barn under tonåren medför markanta fysiska, psykologiska och inte minst sociala förändringar och det har även visat sig att dessa kvinnor har en ökad risk att må psykiskt dåligt än äldre kvinnor. Barnmorskorna behöver kunskaper om hur de skall arbeta för att kunna stödja unga kvinnor under deras graviditet. Den forskning som publicerats, har mestadels utförts i andra länder som skiljer sig sociokulturellt från Sverige vilket medför att det kan vara svårt att applicera resultaten här. Syftet med studien var att ta reda på hur barnmorskor stödjer tonåringar under deras graviditet. Metoden var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Sju barnmorskor intervjuades och materialet tolkades med kvalitativ innehållsanalys. Barnmorskorna betonade att unga kvinnor behöver villkorslöst stöd som utgår från deras önskemål. Barnmorskorna ansåg att det är det viktigt att de bygger upp en vårdrelation som baseras på ömsesidigt förtroende. Möjlighet skall finnas för en individuellt anpassad föräldrautbildning (FUB) och barnmorskan skulle hjälpa till att skapa ett socialt nätverk runtomkring den blivande tonårsmamman om detta saknas. Sammanfattningsvis visade resultatet att gravida tonåringar är en grupp som behöver anpassat stöd. / Program: Barnmorskeutbildning

Report this publication

Statistics

Seen <100 times