Affordable Access

TÜRK HAMAM KÜLTÜRÜNÜN DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI / REFLECTIONS of BATH CULTURE on the CLASSICAL OTTOMAN POETRY

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZDivan edebiyatı, sosyal hayatın her alanından malzemeler alarak şekillenen bir edebiyattır. Bu gelenek içerisinde yetişen şairler, mensup oldukları topluma ait birtakım kültürel unsurları canlı bir şekilde şiirlerine yansıtmışlardır. Bu kültürel unsurlardan biri de hamamlar ve hamam eğlenceleridir. Osmanlı toplum hayatının vazgeçilmez bir toplumsal temizlenme ve eğlence mekânı olan hamamlar ve buralarda yaşananlardan oluşan kültürel birikim, divan şairlerinin vazgeçemedikleri ilham kaynaklarından biri olmuştur.Bu çalışmada, Osmanlı sosyal hayatındaki çok zengin hamam kültürünün divan şiirine yansımaları üzerinde durulmuş; bu kültürel birikim, çeşitli şairlerin şiirlerinden alınan örneklerle açıklanmıştır.Anahtar Sözcükler: Divan edebiyatı, Sosyal hayat, Hamam, Hamam kültürü.ABSTRACTThe Classical Otoman Poetry is a kind of literature taking materials from all areas of social life. Poets grown within this tradition have vividly reflected certain cultural elements of poetry belonging to the society they belong to. Some of the reflected cultural elements are baths and bath entertainments. Baths are indispensable place for cleaning and entertainment in the Ottoman society and the cultural background from experiences of those who had there have been one of the crucial inspiration of Classical Ottoman poets. In this study, reflections of rich bath culture in the Ottoman social life on the classical Ottoman poetry have been investigated. This cultural background is described with examples taken from poems by various poets. Keywords: The Classical Otoman poetry, Social life, Bath, Bath culture.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments