Affordable Access

De la revolució sexual a l'adveniment de la sida

Authors
Publisher
Eines per a l'esquerra nacional
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

eines15.indd Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals... orien- tacions sexuals que han existit sempre però que fins a les darreres dècades del segle XX han vis- cut amagades en la intimitat individual per girar en contra del què el patró establert determina com a normal. No era fàcil fer el pas de reivindi- car-se com un és. I no ho segueix sent. Perquè per a massa gent encara, la normalitat continua sent entesa com una desviació. Però cal reconèixer que s'ha avançat molt, superant, com totes les revolucions, moments de crisi que determinen la frontera entre l'èxit i el fracàs. Com ho va ser l'ar- ribada de la sida. Una malaltia nova i letal que va carregar a la societat de nous perjudicis envers els homosexuals però, alhora, també va obligar l'administració i el moviment a establir una nova relació que avança cap a la plena normalització del col·lectiu LGTB. De la revolució sexual a l’adveniment de la sida Mutacions associatives i reivindicatives VI ST A P R ÈV IA Introducció Les teories dels moviments socials han analitzat el desenvolupament de l'homosexualitat com a col- lectiu organitzat a redós d'uns «nous moviments socials» —juntament amb l’ecologisme, el femi- nisme i el pacifisme— que en el context del radica- lisme del Maig del 1968 teoritzaren una sèrie de re- volucions, entre elles, la sexual. Des d’aquest punt de vista, i en aquest context precís de radicalisme polític, l’anàlisi del moviment homosexual ha estat duta a terme utilitzant una comparació amb el mo- viment feminista, tot identificant-hi una influència del primer sobre el segon en diverses dimensions: la temàtica, tenint com a eslògan «l’alliberament sexual»; l’estil d’acció, promovent la participació pública i política; i la ideològica, prenent el rol par- ticular de la identitat en el si de la mobilització po- lítica1. Seguint aquestes tipologies, els moviments feministes i gais haurien de pertànyer al que s’ha identificat com a tipus de moviments expressius, identitaris i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F