Affordable Access

Download Read

Política exterior equatoriana: escenaris divergents de la inserció equatoriana en el món

Authors
Publisher
DCidob

Abstract

Maquetación 1 Fu nd ac ió n CI D O B - Ca lle E lis ab et s, 1 2 - 08 00 1 Ba rc el on a, E sp añ a - Te l. ( +3 4) 9 3 30 2 64 95 - F ax . (+ 34 ) 93 3 02 6 49 5 - in fo @ ci do b. or g dCIDOB 103. L'Equador, de la inestabilitat crònica a la confiança? Política exterior equatoriana. Escenaris divergents de la inserció equatoriana en el món. Grace Jaramillo. Política exterior equatoriana Escenaris divergents de la inserció equatoriana en el món Grace Jaramillo Màster en Relacions Internacionals, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador) 15 La política exterior equatoriana durant els últims deu anys no ha existit, si volem amb això referir-nos a una estratègia consistent de participació de l’Estat en les relacions internacionals. Existeixen algunes explicacions que han assajat els acadèmics per explicar aquesta situació disfuncional. La primera és des de les preferències estatals creades per la política domèstica. Les accions polítiques/diplomàtiques dels diferents governs s’han emmarcat més aviat en una espècie de joc del pèndul, d’acord amb les pre- ferències dels líders i/o amb els condicionants ideològics ja sigui del seu partit o del seu entorn en el moment de l’elecció. Això, sumat al fet que des de 1996 l’Equador va entrar en un període de forta inestabilitat política, en el qual vuit líders van passar per la butaca presidencial, comporta que la política exterior hagi estat profundament reactiva, inercial i, en alguns casos, extrema- dament dependent de les pressions o xocs externs, com en el cas de la crisi financera i borsària de 1997 i 1999, la política després dels atemptats de l’11 de setembre als Estats Units i el fracàs de les negociacions de Doha, per citar tres exemples importants. Amb un element addicional essencial des del punt de vista domèstic: les negociacions de pau, per delimitar de forma defini- tiva la frontera entre l’Equador i el Perú, va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F