Affordable Access

Identiteedi suundumusi eesti luules

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

onnekepp_abstract.indd TALLINNA ÜLIKOOL HUMANITAARTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON HUMANITIES 20 Õnne Kepp IDENTITEEDI SUUNDUMUSI EESTI LUULES Analüütiline ülevaade TALLINN 2008 TALLINNA ÜLIKOOL HUMANITAARTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON HUMANITIES 20 Õnne Kepp IDENTITEEDI SUUNDUMUSI EESTI LUULES Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Tallinna Ülikool, Tallinn, Eesti. Dissertatsioon on lubatud kaitsmisele filoloogiadoktori kraadi taotlemiseks kirjandusteaduse alal 21. jaanuaril 2008. aastal Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste doktorinõukogu poolt. Juhendajad: Toomas Liiv (dr. phil., Tallinna Ülikooli dotsent) Maie Kalda (dr. phil., Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur) Oponendid: Rein Veidemann (dr. phil., Tallinna Ülikooli professor) Ele Süvalep (dr. phil., Oulu Ülikooli lektor) Kaitsmine toimub 24. aprillil 2008. aastal kell 14.00 Tallinna Ülikooli ruumis K-412, Narva mnt 29, Tallinn, Eesti. Autoriõigus: Õnne Kepp, 2008 Autoriõigus: Tallinna Ülikool, 2008 ISSN 1736-3624 (trükis) ISBN 978-9985-58-559-7 (trükis) ISSN 1736-3667 (analüütiline ülevaade, online, PDF) ISBN 978-9985-58-548-1 (analüütiline ülevaade, online, PDF) Tallinna Ülikooli kirjastus Narva mnt 29 10120 Tallinn www.kirjastus.tlu.ee SISUKORD DISSERTANDI TEEMAKOHASED PUBLIKATSIOONID 4 EESSÕNA 5 SISSEJUHATUS 6 1. Ainevaldkond ja eesmärk 6 2. Töö struktuurist, meetodist ja teoreetilistest tugipunktidest 6 2.1. Diskursuseanalüüs 7 2.2. Identiteet 9 IDENTITEEDI SUUNDUMUSI EESTI LUULES 12 Ärkamisaeg 12 Järelärkamisaeg 16 Aastad 1905–1913 18 Aastad 1920–1940 21 Aastad 1940–1953 24 KOKKUVÕTE 27 TENDENCIES OF IDENTITY IN ESTONIAN POETRY. Summary 29 VIITEALLIKAD 32 LISA 33 4 DISSERTANDI TEEMAKOHASED PUBLIKATSIOONID I. Õnne Kepp 2006. Estonia Above All. The Notion and Definition of Estonia in the 19th Century Lyrics. – E. Näripea, V. Sarapik, J. Tomberg (eds). Koht ja pai

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F