Affordable Access

Een nieuw perspectief:herbestemming ruïne Ravesteyn

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Architectural Design
  • Architecture
  • Buildings - Adaptive Reuse

Abstract

,------------------- - --- ARR 2010 4677 BWK HERBESTEMMING RulNE RAVESTEYN EEN NIEUW PERSPECTI EF HERBESTEMMING RU1NE RAVESTEYN • Af~t\!d@~rprojHt Matthljs Keiler N~jaar 2010, THhnÎsche Uni~ersit e it Eindhoven Faculteit Bouwkunde, Richting 'Architectural Engineering' VOORWOORD Voor u ligt het Slot5tuk van mijn . t.tude",n en daarmee dat ~.n mijn studie bouwkunde .an de Techn;';rn.. UniverliU,lt Eindhoven in de richti"ll "rc~tectural Engineering. De <ennil die ik neb opged .. n tijdens mijn bichelor en mister ian de TUle en ÇMlme~ tekniSQ Mgskol. te Götebo'll, Zweden Is geoonde ld in deze it.tudeeroPl!ave. Voorifgilind aan dit afsluderen, wat het ~ierde project ~an de mister Architecturlll Building and Planning vormde, i. door het at.tLJd""ralelier 'Herirchltectuur' een l!eZi- menlijk onderzoek gedaan naar herbestemmingtypo logieen. Uiteindelijk heeft dit geleid tOl mijn ifstudeeropdrllcht' de herbestemming van rtine Rave,teyn te Heenvliet. Motthijs Kelkr, november 2010. \IoofwOOfd _WO Inlfidil1l Deel 1 f verkfl\oend onderzoek 1.llDc1!1e U ()'uler~ bouw~ie:l .. ni. U ~VffldIil leftde bou ........ 1en 1.4 IJltbr~fI8en 1.5 Het eind!! en het Deling <WIIV~ voor t>et heden 1.6 Onderloelcen en .... 5tlu r~ti<:'5 Deel 2 I onde rbouwing 2.1 De ~ui(ji8e sltUilM, problN=tellin, 2.2 liet .ntwocrd 2.3 Vu Deel) f het ontwerp :u ~~k IoQtie 3.2 ...-dllte«onUdl ontwo.rp 3.3 p!OIV.mfN Vin el,.,., .1.4 .t.rehitKtonisch ontwo.,p 3.5 80uwtechniKhe uitwerl<ing Deel 4 / Constructieve verantwoording "4.1 Ultvoerir'lg bouwku ip 4.2 Sequentie ccnstruct;~ ~anp.k 4.3 ~ fundlrTlOlnlM 4.4 Conmuenevi opbouw d8k en BeVel '''''''"''' ,-lÎte~I ...... r &. bIonnenll;U ,,,.,,,, " " .. B " " 32 " " " " .. " " '" " " "' " " '" '" '" '" m • MOTIVATI E Herbestemming is tegenwoordig aan de orde van de daK_ Het vormt de op lo<SinK voor twee ICtuele ontw ikkelingen; het steeds schu'!er worden van bouwg

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F