Affordable Access

Kosovski ep, priredio Vukašin Stanisavljević, Dečje novine, Gornji Milanovac 1989, 310 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nar. umjet. 27,1990, str. 247-331, PRIKAZI Mirjana Drndarski svojom knjigom pomaze spoznati veliku Ijubav poznatoga Sibencanina prema nasoj narodnoj poeziji, kako onoj koja je tiskana (najvise: Vukove pjesme) tako i u zivoj komunikaciji sirom Dalmacije. Autoricaje uspjela odgonetnuti tajnu Tommaseova zanosa nad fenomenom narodnoga stvaraIaStva - kao ekspresije prirodnoga duha. Pokazala je takoder da je znatno uvjerljivija u analitickim postupcima nego u sintetickim zahvatima. Tako je Tommaseovo djeIo ovom knjigom znatno jasnije i blize, ovo zasigurno nije konacna i neprijeporna rijee 0 tome. Stipe BOTICA Knjiga je izasIa u povodu proslave sest vjekova od Kosovske bitke, u tri hiljade primjeraka sto pokazuje da je namijenjena siroj citalackoj publici kojoj je bliska dcseteracki ispricana povijest, osobito popularna od pojave Kacieeva Razgovora ugodnog 1756. VukaSin Stanisavljevic napisao je opsiran pogovor Boj na Kosovu u istoriji i tradiciji (str. 235-289) za one citaoce "koji se profesionalno ne bave teorijom knjizevnosti, pa ni teorijom narodnog epa". Premda ne razlikuje dva knjizevna fenomena, tradicijske usmene pjesme 0 kosovskom boju od puckih stihovanih pjesama u puckom rimovanom desetercu koje su se sirile u rukopisu, stampane i prepisivane od 17. stoljeea do danas, autor je u namjeri da pruzi pregled "epova" 0 kosovskom boju donio ustvari pregled zanimljivih puckih izdanja i rukopisa u kojirna se opijeva kosovska bitka. Na kraju pogovora moze se saznati da je V. Stanisavljevie U ovoj knjizi priredio i preradio populamo pucko izdanje Lazarice iii Boja na Kosovu iz 1903. godine, autora Srete J. Stojkoviea, od 9.300 stihova u pu~kom desetercu. Stojkovieeva knjizevna tvorevina dozivjela je u toku tri decenija oko desetak novih izdanja sto je neosporni dokaz popularnosti puckog spjeva. Kao sto se Stojkovie koristio tradicijskim usmenim pjesmama 0 kosovskom boju i unosio ih djeIomice iii u cijelosti u svoju Lazaricu, tako je isto postupao i V. Stanisavljevie stvarajuCi svoju varij

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F