Affordable Access

Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва у галузях міського господарства» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства ”)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА До друку затверджую Заступник декана ФЕіП Проректор з інформаційних та з методичної роботи інноваційних технологій _________Тюріна В.М. __________________ Пан. М.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Технологія виробництва у галузях міського господарства» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») ХАРКІВ – ХНАМГ – 2010 Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва у галузях міського господарства» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства ”) Укл. Бурак О.М.– Харків: ХНАМГ, 2010. Укладачі: Бурак О.М. Рецензент: к.е.н., проф. Юр’єва Т.П. Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № від

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments