Affordable Access

Мовна репрезентація адресанта та адресата у слоганах німецькомовних рекламних оголошень

Authors
Publisher
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Pd Germanic Languages

Abstract

55 О. С. Вербовська Житомирський державний університет імені Івана Франка Науковий керівник: канд. філол. наук, старший викладач Т. П. Ковальова Мовна репрезентація адресанта та адресата у слоганах німецькомовних рекламних оголошень Реклама є багатогранним суспільним та культурним явищем, яке характеризується специфікою зв'язків з реальним світом, з людиною, з її мовною свідомістю. Реклама не тільки інформує про продукцію, а й перетворює її в певний образ, який стає в свідомості покупця невіддільним від фактичних відомостей про рекламований товар чи послугу. Зв'язок реклами з реальним життям відображено у понятті рекламного дискурсу, який розуміється як зв'язний, вербально- невербальний, усний або письмовий текст у сукупності з прагматичними, соціальними, культурними, психологічними та іншими факторами. Дослідження рекламних слоганів як форми мовленнєвої комунікації – це продовження традицій, започаткованих такими дослідниками, як М. Фуко, А. Дейк, Л. Бове, У. Аренс. У вітчизняному мовознавстві ця проблематика була представлена в працях О. Зелінської, Є. Коваленко, Н. Костенко, О. Ткачук- Мірошниченко та інших дослідників. Рекламний текст як різновид тексту масової комунікації має свою прагматичну установку – вплинути на споживача в напрямку зміни або зміцнення його позитивного ставлення до рекламованого товару/послуги [1: 146]. Зазвичай, рекламний текст складається з двох негомогенних частин − вербальної і невербальної. Слоган як центральний вербальний компонент рекламного тексту набуває особливого значення в рекламній комунікації. Він відбиває унікальність об'єкта реклами й специфіку пропозиції рекламодавця, передаючи його ключове повідомлення, та слугує своєрідним "розпізнавальним знаком" рекламодавця. У рекламному тексті слоган є носієм наступних функцій: атрактивної – привернути увагу цільової аудиторії до продукту/фірми; інформативної – виділити особливості (переваги) продукту, розширити зміст рекламного повідомлення; О

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F