Affordable Access

Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Anonim OrtaklıK

Abstract

(Microsoft Word - A.T\374rk 6.doc) Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler 173 ANONĐM ORTAKLIKTA GĐZLĐ YEDEK AKÇELER Yrd.Doç.Dr. Ahmet TÜRK* GĐRĐŞ Gizli yedek akçeler anonim ortaklığın hesaplarıyla ilgili bir konudur. Pek çok hukuksal soruna yol açtığı halde Türk hukuk öğretisinde yeterince işlenmemiştir. Oysa Đsviçre ve Alman öğretisi ve yargı kararlarında gizli yedek akçeler sorunu uzun süre gündemde önemli bir yer tutmuştur. Bu çalışmamızda anonim ortaklıkta gizli yedek akçeler konusunu - özellikle Đsviçre ve Alman hukukuyla karşılaştırmalı olarak ele almaya çalışacağız. Konuyla doğrudan ilgili Yargıtay kararları bulunmamakla birlikte bu durum uygulamada gizli yedek akçelerin hiçbir soruna yol açmadığı anlamına gelmemektedir. Gizli yedek akçelerin yol açtığı sorunlar uygula- mada çoğu kez bu kavram açıkça zikredilmeksizin değerlendirilmektedir. Konu, özellikle halka açık anonim ortaklıklarda “kamuyu aydınlatma ilkesi” bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca alacaklıların ve malvarlığının korunması ilkeleriyle de yakından ilgilidir. I. KAVRAM Öz kaynaklar1 esas sermaye ile yedek akçelerden (Rücklagen) meydana gelir2. Yedek akçelerin mutlaka bilançoda bu ad altında gösterilmeleri zorunluluğu yoktur. Örneğin öz kaynak karakteri gösteren karşılıklar * DEÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1 “Öz kaynak” ya da “öz sermaye” yerine bazen “öz varlıklar” terimi de kullanıla- bilmektedir. Kanımızca bu terim kavramı doğru olarak ifade etmemektedir. Öz kaynaklar muhasebe tekniğiyle ilgili bir kavramdır (Muhasebe tekniği açısından öz kaynaklar hakkında Bkz., Örn. Tenker, Finansal Muhasebe, s.10 vd.) Bu kavram bilançonun pasifiyle ilgili olduğundan ve bilançonun pasifinde de “varlıklar”ın “kaynakları” yer aldığından biz “öz kaynaklar” terimini tercih ediyoruz. Öz sermaye terimi de aynı

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F