Affordable Access

RAZVOJ SISTEMA INTERNIH KONTROLA U MALOM BIZNISU

Authors
Publisher
Ekonomic Institute of Tuzla, JCEA of Zagreb, SSAEB, IAE of Belgrade, feam Bucharest; [email protected]
Publication Date
Keywords
  • Mali Biznis
  • Financijsko Izvještavanje
  • Sistem Internih Kontrola
  • Kontrolne I Revizijske Procedure
  • Standardi

Abstract

Autor istražuje razvoj poduzetništva i malog biznisa kao pokretača razvoja u Bosni i Hercegovini i probleme u vezi evidentiranja poslovnih transakcija od strane poduzetnika koji se javlja i kao vlasnik, osnivač i pokretač malog biznisa. Skromna poduzetnička znanja iz različitih znanstvenih disciplina, a posebno računovodstva u značajnoj mjeri se odražava na financijsko izvještavanje. Zakonska regulativa je veoma rigidna u pogledu sastavljanja financijskih izvještaja i podliježe određenim standardima, koje poduzetnik u dovoljnoj mjeri ne razumije, a isto tako ne razumije koje ima koristi od korektnih financijskih izvještaja u vođenju poslova i donošenju kvalitetnih strateških poslovnih odluka. Obnašajući više funkcija unutar malog biznisa, poduzetnik uspostavlja i sistem kontrole i on u principu snosi svu odgovornost za njeno funkcioniranje. Funkcija računovodstvenog sistema u malom biznisu je zanemarena, evidentiranje i knjiženje poslovnih događaja je neadekvatno. Zanemarena je odgovornost za netačno i nekompletno finansijsko izvještavanje. Mali biznisi koji većinu transakcija vrše u gotovini zahtijevaju poseban pristup i odabir kontrolnih i revizijskih procedura.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.