Affordable Access

L'educació en el lleure a l'inici del segle XXI a Catalunya

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

69 Educació Social 50 EditorialEducació Social 50 L’educació en el lleure: cruïlla de camins L’educació en el lleure a l’inici del segle XXI a CatalunyaRafael Ruiz de Gauna Els moviments d’educació en el lleure que seran objecte d’aquest article es podrien ca- racteritzar com a iniciatives amb una clara intencionalitat educativa, orientades al conjunt de la persona (integrals), amb plantejaments generalistes, amb uns educadors normalment joves que animarien les activitats, amb una dimensió relacional, intergrupal i intragrupal, i amb la promoció i la vivència d’uns valors que l’entitat vol promoure i representar. Aquest tipus d’intervenció educativa ha rebut altres denominacions com ara educació en el lleure de base comunitària, associacionisme educatiu, o simplement educació no formal. Paraules clau Activitats, Aportacions del lleure, Cultura i valors, Educació en el lleure, Legislació, Moviments, Organitzacions R es um La educación en el tiempo libre al inicio del siglo XXI Los movimientos de educación en el ocio que serán objeto de este artículo se podrían carac- terizar como iniciativas con una clara inten- cionalidad educativa, orientadas al conjunto de la persona (integrales), con planteamientos generalistas, con unos educadores normal- mente jóvenes que animarían las actividades, con una dimensión relacional, intergrupal e intragrupal, y con la promoción y la vivencia de unos valores que la entidad quiere promo- ver y representar. Este tipo de intervención educativa ha recibido otras denominaciones como educación en el ocio de base comunita- ria, asociacionismo educativo, o simplemente educación no formal. Palabras clave Actividades, Aportaciones del tiempo libre, Cultura y valores, Educación en el tiempo libre, Legislación, Movimientos, Organiza- ciones Leisure education at the beginning of the 21st century The leisure education movements included in this artic

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F