Affordable Access

Şili Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık ve Emeklilik Sigortalarında Yaşanan Değişimler

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sosyal Bİlİmler (Genel)

Abstract

Şili'de sağlık ve emeklilik sigortası dallarında yapılan ve sosyalgüvenliğin özelleştirilmesi adı verilen köklü değişimler zaman içinde tümülkelere çeşitli gerekçeler altında bir model olarak sunulmaya başlanmıştır. Şilisistemi birçok yönleri ile tartışma konusu olmaktadır. Ancak bu tartışmalardaöne çıkan konular çoğunlukla bütçe açıkları, sermaye piyasasına katkı ve işgücümaliyetleri gibi noktalarda yoğunlaşmaktadır.Bu çalışmada Şili sosyal güvenlik sisteminde geçekleşen değişimler vebu değişimlerin sonuçları, sosyal güvenlik uygulamalarının kendine özgü ilke,amaç ve felsefesi bakımından değerlendirilecektir. Kısacası bu çalışmanınodaklanmak istediği konu Şili'de toplumun geniş kesimlerinin, bir sosyal risklekarşı karşıya kaldıklarında ortaya çıkan durumdur. Çünkü sosyal güvenliğidoğuran sosyal gereksinim, risklerin oluşan zararlarının sosyal bir örgütlenmetemelinde giderilmesidir.Bu çalışmada ilk olarak Şili'de sağlık sigortası alanındaki tarihsel gelişimözetlenerek, yeni sistemin temel özellikleri ve örgütleniş biçimi belirtilecek vedoğurduğu sonuçlara yer verilecektir. Daha sonra ise benzer şekilde emekliliksigortası üzerinde durulacaktır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F