Affordable Access

Effects of bark-stripping on the water relations of Quercus suber L

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SCZENTZA gemndensis, 18: 195-204 (1992) EFFECTS OF BARK-STRIPPING ON THE WATER RELATIONS OF QUERCUS SUBER L. O. A. Correia, G. Oliveira, M. A. [email protected] and F. M. Catarino Departamento de Biologia Vegetal. Faculdade de CiEncias de Lisboa. Campo Grande, C2,4". 1700 Lisboa. Portugal. RESUM Quercus suber, font primania de la indústria del suro, es posa en producció cada 9-10 anys. L'objectiu principal d'aquest treball és investigar la influbncia de la lleva o pela del suro sobre l'activitat estomitica i les relacions hídriques de la surera. Amb aquest propbsit s'han mesurat els canvis diiims de transpiració, la conductincia estomatica i el potencial hídric, en fase prkvia i posterior a la pela, durant el mesos de juliol i agost dels anys 1989 i 1990. La pela es va efectuar amb diferents intensitats. Les perdues d'aigua de la superfície pelada també van ser objecte de mesura. Els resultats mostren que les pelades severes poden determinar una disminuci6 de la conductlncia estomitica i considerables pbrdues d'aigua. L'<<stress~ determinat per l'extracci6 del suro no guarda relació clara amb el coeficient de pela sinó amb l'aigua perduda pel tronc, que varia d'arbre en arbre probablement segons la composició dels teixits del floema. ABSTRACT Quercus suber is the primary source of industrial cork and can produce cork every 9-10 years. The main objective of this work was to investigate the influence of bark stripping on tbe stomatal activity and water relations of cork-oak. For this purpose, diumal cbanges on transpiration, stomatal conductance and water potential were measured before and after bark stripping during July and August 1989 and 1990. The stripping on the trees had been done at various intensities. The water loss by the stripped surface was also measured. These results show that severe bark- stripping may lead to a decrease in stomatal conductance and considerable water losses. The stripping stress is not clearly dependent on the stripping coeficients, bu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments