Affordable Access

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇSEL BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNİN AĞIRLIĞI

Authors
Publisher
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Publication Date

Abstract

Özet: Artan uluslararası rekabette, avantaj sağlayabilen parametrelerinbaşında kalite gelmektedir. Kaliteye ulaşmak ise, tasarımdan başlayıp, üretim vesatış sonrası hizmetleri kapsayan süreçte tüm faaliyetlerde kaliteyeodaklanmakla mümkündür. Kalitenin gerçekleştirilebilmesi için icra edilenfaaliyetlerin ise belirli bir maliyeti vardır. Kısaca kalite maliyetleri olarakisimlendirilen bu maliyetler, bazı işletmelerin satış gelirlerinin %25-30'unakadar varmaktadır. Özellikle de İçsel Başarısızlık Maliyetleri çoğunlukla diğerkalite maliyet kalemlerine göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmektedir. Buçalışma, içsel başarısızlık maliyetlerinin ağırlığını incelemek amacınayöneliktir. Abstract: Quality takes the first place among parameters which cansupply the advantages in remaining an international competition. However, toreach the quality is possible by focusing on quality in all activities through theperiod which is from design to services after production and selling. There is accrtain cost, of performed activities to be realized of the quality, These costswhich are briefly called "quality costs", reach to %25-30 of selling revenues ofsome companies. Especially the internal failure costs mostly realize at higherrates compared to oüıer qualiiy costs. This study aims examining the position ofthe internal failure costs.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments