Affordable Access

Download Read

Volkswijsheid in de speltheorie.

Authors

Abstract

Volkswijsheid in de speltheorie Is het mogelijk om uit een 'prisoners'dilemma' te komen? Ja, als partijen weten dat zij bet spel to Sintjuttemis moeten spelen, Aldus het volkstheorema. In veel economische analyses komt de volgende redenering voor. "Samenwerking is beter dan geen samenwerking maar helaas is samenwerking geen stabiele uitkomst". Dat komt omdat er prikkels zijn voor betrokken partijen om eenzijdig de samenwerking te verbreken. Het gevolg is een nieuwe evenwichtssituatie, die minder efficiënt is. Een voorbeeld is het klimaat-probleem. Door de uitstoot van broeikasgassen, zoals C02, worden er veranderingen in het klimaat verwacht, die voor alle landen schadelijk kunnen zijn. Op internationale bijeenkomsten worden er door de geïndustrialiseerde landen afspraken gemaakt om de uitstoot van C02 gemeenschappelijk terug te dringen. Het probleem is nu dat, gegeven die afspraken, landen in de verleiding zijn om het beleid niet uit te voeren, omdat er zo meer kosten bespaard worden dan ervoordelen verloren gaan. In getallenvoorbeeld ziet deze situatie er als volgt uit. Stel, er zijn twee landen die ieder de keuz hebben om emissies wel of niet te reduceren. Landen kunnen kiezen tussen 'reductie', wat we met de G van goed zullen aanduiden, en 'geen reductie', aangeduid met de S van slecht. Reductie in land levert voor beide landen baten ter waarde van 4 op, maar kost land I 5. Hetzelfde geldt voor land II Als een land alleen naar de eigen kosten en baten kijkt zal er geen emissiereductie plaatsvinden. Voo de twee landen gemeenschappelijk echter zijn de baten per reductie 8 en zal men wel kiezen voo emissiereductie. Dit spel kan weergegeven worden in een matrix, zie tabel 1. De rijen representeren de twee mogelijke acties van land 1 en de kolommen die van land 2. In de matrix staan de netto opbrengsten voor de twee landen die uit die acties resulteren. De analyse van dit spel verloopt als volgt. Voor beide landen is S (geen reductie) de dominante actie en (S

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F