Affordable Access

Glavni nosioci eurazijske nomadske umjetnosti_3.dio

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

19 Z d e n k o V i n s k i 20 Ukrasni okovni predmeti. Panonija. Iliri, nosioci kulture Hallstatta, i Kelti, no­ sioci kulture La Tene, stajali su putem Dunava u odnosima s Pontom. Međutim, bilo je iran­ skih struja uz Dunav (nalaz Garčinovo u Bu­ garskoj), u Panoniji čak preko Tise (Zoldha- lompuszta, Tápiószenmárton i dr.). Jeleni iz ovih dvaju nalazišta pripadaju istom stilu kao onaj od Rul-Obe i Kostromske. Potrebno je ustanoviti u kojem su odnosu skitski na­ lazi prema Hallstattu i La Tene-u. Pustimo li na stranu utjecaje kretsko-mi- kenskih i ostalih visokih klasičnih kultura Antike, mi ćemo se osvrnuti konačno na no- sioce životinjskog stila za vrijeme seobe na­ roda. Znamo da su pontsku stepu nastavala skitska i sarmatská plemena, koja su dolazila i u dunavske krajeve (Alani, Roksolani, Ja- zigi), dakle u Daći ju i Panoniju. U 2 st. pos. Kr. dolaze u pontsku nizinu (germanski) Goti te ulaze u vezu s Irancima. Gotski i alanski nalazi iz vremena seobe naroda go­ vore о tome da se prvotni germanski plošni geometrijski stil preobrazio pod sarmatskim utjecajima raznih životinjskih motiva, što možemo slijediti preko Panonije (Szilágysom- lyó) dalje u Evropu, sve tamo do Rajne, pa u Galiju i Hispaniju. Uostalom, i prema evropskom sjeveru ima tih utjecaja veoma geometriziranih životinjskih oblika, i tek po­ moću pontskog komparativa moći će se is­ pravno interpretirati skandinavski materijal. U 4 st. pos. Kr. dolaze u Evropu Huni. Oni su ostavili, praćeni — kao i Goti — sarinat- skim plemenima, naročito u Panoniji brojnih ostataka svoga vladanja (nalazi: Pécsiiszog, Nagyszéksós, Leva, Rábapordány, Kiskún- halas i dr.). Ovaj materijal ima dakako što­ šta zajedničko s ondašnjim pontskim nalazima (Novogrigorijevka, Nižnaja Dobrinka, Po- krovsk). To je i shvatljivo, kad znamo da je ranije bilo i Huna na Volgi, dok su poslije Atiline smrti ostale horde Kutrigura i Utri- gura do dolaska Avara u pontskim stepama. Avari su već historijski Turci, tj. pripadaju narodn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F