Affordable Access

Murgröna - fasadförstörare eller -beskyddare : en studie i huruvida murgröna på fasader påverkar den relativa fuktigheten vid fasaden

Authors
Publisher
SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Murgröna
  • Fasadvegetation
  • Relativ Fuktighet
  • ånghalt
  • Fuktmätningar
  • Fasad
  • Hedera Helix
  • Ivy
  • Facade
  • Relative Humidity

Abstract

Arbetet berör problematiken om hur fasadvegetation påverkar den relativa fuktigheten intill fasaden. Examensarbetet berör ett ämne som idag är väl debatterat men debatterna bygger i stor utsträckning på antagande och enskilda företeelse. Arbetet visar exempel på att det finns en allmänuppfattning om att murgröna försämrar konditionen på fasaden. I arbetet belyses även den litteratur som finns i ämnet idag. Litteraturen kompletteras även av studier och rapporter som är utförda inom området. Examensarbetet fokuserar runt den huvudsakliga frågeställningen om den relativa fuktigheten skiljer sig vid fasader beklädda med murgröna jämnfört med de fasader som är fria från vegetation. För att svara på frågeställningen genomfördes en fältstudie där data samlades in med hjälp av fukt- och temperaturmätare på ett flertal olika platser. Samtliga testplatser har varit i Skåne län och testats under perioden april – maj. Klätterväxterna på fasaderna har i samtliga fall varit murgröna. Sammanställningen och resultatet av mätningarna kommer att bli det huvudsakliga svaret på frågeställningen. Mätningarna visade att det finns en trend i att den relativa fuktigheten är högre vid fasader beklädda med murgröna under våren 2013. För att se resultatet gå direkt till s. 20. Det sammanställda resultatet visar att den genomsnittliga förhöjningen av den relativa fuktigheten var 3,12 %. Detta är inte en stor skillnad och antas inte vara av avgörande betydelse för fasadens kondition. I arbetet diskuteras även flertalet parametrar som påverkar slutresultatet. Dessa parametrar är av yttersta vikt för att tolka testresultatet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F