Affordable Access

Statistik om bemanningsbranschen. Presentation och jämförelser av två nya databaser.

Authors

Abstract

Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige och i andra länder. Ett problem vid en analys av branschen både i Sverige och i andra länder är att det saknats bra officiell statistik. Vi har i samarbete med SCB skapat två internationellt sett unika databaser över arbetsställen och anställda i branschen. I denna artikel presenterar vi de båda databasernas information om antal arbetsställen och sysselsatta. Databaserna innehåller ytterligare information, bl a om egenföretagare, som vi dock inte presenterar här. Den första databasen bygger på en inventering år 2000 av arbetsställen i bemanningsbranschen verksamma år 1999. Med hjälp av SCB kopplades sedan arbetsställena till de sysselsatta i branschen år 1999 men också 1998 och 2000. Den andra databasen bygger på att SCB från och med 2002 års statistik har infört en egen SNI-kod för bemanningsbranschen. Det går på så sätt få uppgifter om de anställda i branschen. Genom en kombination med den första databasen blir täckningen än bättre och vi kan också följa branschens utveckling mellan 1998 och 2002.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.