Affordable Access

Social Status and Hierarchies in Virtual Worlds : A Study of World of Warcraft

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:420

Abstract

Denne masteroppgaven undersøker på et overhengende nivå hvordan spillmekanikker påvirker de sosiale komponentene i et Massively Multiplayer Online Role-Playing Game som World of Warcraft. For å bedre illustrere dette, er fokuset i oppgaven snevret ned til en kvalitativ undersøkelse i form av en virtuell etnografi av hvordan spillmekanikker sammen med sosiale aspekter bidrar til å skape sosial status og hierarkier i spillet. Sentralt i denne oppgaven er også å undersøke hvordan virtuell sosial status kan fungere som en motiverende faktor for spillere, og hvorfor de bruker så mye tid på spillet. Resultatet av studien viser at spillere har en trang til å vinne sosial status og stige i det virtuelle hierarkiet. Konkurransen over sosial suksess og anerkjennelse er en måte for spillere å hevde seg i et spill med tusenvis av andre spillere. Resultatene av studien viser også at sosial suksess i spillet kan medføre negative konsekvenser i tillegg til de mer positive

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.