Affordable Access

Prva konferencija Ekonomije moderne: “ODNOS DRŽAVE I TRŽIŠTA NA PUTU INTEGRACIJE HRVATSKE U SVJETSKE GOSPODARSKE TOKOVE” (Zagreb, 25. listopada 2002. godine)

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Untitled-36 199 Prva konferencija Ekonomije moderne: “ODNOS DRŽAVE I TRŽIŠTA NA PUTU INTEGRACIJE HRVATSKE U SVJETSKE GOSPODARSKE TOKOVE” (Zagreb, 25. listopada 2002. godine) Dana 25. listopada 2002. godine, u Zagrebu je održana Prva konferencija udruge za promicanje suvremene ekonomske misli “Ekonomije moderne” na temu “Odnos države i tržišta na putu integracije Hrvatske u svjetske gospodarske tokove” zajedno sa suorganizatorima, zakladom Friedrich Naumann i Maticom hrvatskom. Organizacijom prvog znanstveno-stručnog skupa “Ekonomija moderna” zaokružila je svoje dvogodišnje postojanje i aktivno djelovanje. U svom uvodnom govoru na otvorenju Konferencije podsjetila sam sudionike na put koji je “Ekonomija moderna” prošla od ljeta godine 2000., kada je kao građanska inicijativa počela okupljati ljude koji se bave ekonomijom, a koji dolaze iz akademskih krugova i stručne ekonomske javnosti. Na početku godine 2002. inicijativa prerasta u profesionalno i strukovno intoniranu udrugu koja promovira argumentiranu raspravu o ekonomskim problemima, stvaranjem mreže ljudi koji ekonomske probleme istražuju prema zakonitostima struke prije nego što o toj problematici javno progovore. Od strukovnih načela udruge svakako valja istaknuti zaštitu i promicanje slobodnog tržišnog natjecanja, stabilnost i održiv ekonomski rast, otvorenost prema novim idejama, metodama i rješenjima, poticanje specijalizacije unutar ekonomske struke, njegovanje interdisciplinarnog pristupa ekonomskim problemima i komunikacija s ostalim strukama (sociolozi, pravnici, politolozi), a među općim načelima udruga štiti i promiče pozitivne društvene vrijednosti - rad, sposobnost, znanje, odgovornost, etičnost, kritičnost, stručnost i toleranciju. Amina Ahec-Šonje* * A. Ahec-Šonje, dr. sc., viši asistent u Ekonomskom institutu, Zagreb; predsjednica udruge “Ekonomija moderna” POSEBNI PRILOZI A. AHEC-©ONJE: Odnos dræave i træiπta na putu integracije Hrvatske... EKONOMSKI PREGLED, 54 (1-2) 199-205 (2003)200 Razlozi st

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F