Affordable Access

Glagoli, formalizacija, frazemi i benediktinci

Authors
Publisher
Crotian Philological Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Lahor.dvi Uvodnik Glagoli, formalizacija, frazemi i benediktinci Ovaj 11. broj izlazi u manjoj nakladi nego dosad, zbog općega težega sta- nja s novčanim podupiranjem u hrvatskoj znanosti. Međutim, pojavit će se na mrežnim stranicama ne samo Hrčka (hrcak.srce.hr/lahor), nego i u cjelovitu e-obliku kako bi ubuduće imao poseban ISSN broj za elektroničko izdanje. Tako će ga i čitatelji koji ga čitaju po pojedinim člancima samo na računalima, ili u vlastitim ispisima, doživjeti kao cjelovit broj. Tematski i pristupom radovi su vrlo raznoliki, iako se dva rada bave glagolima u odnosu s inojezičnim hrvatskim. Osim nekoliko najzastupljenijih vjernih Lahorovih autora u ovome se broju pojavila i nekolicina vrlo mladih kojima je ovo prvi ili jedan od prvih radova. Članci i osvrti U najvažnijoj rubrici Lahora nalazi se pet radova, četiri znanstvena i je- dan stručni. Prvi je Utjecaj poučavanja na ovladanost povratnim glagoima u hrvatskome kao inome jeziku. Autorice Eva Pavlinušić, prof. hrvatskoga i francuskoga, koja je nekoliko godina predavala hrvatski kao strani jezik i Maja Kelić, prof. logoped s Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu, proučile su dio razvoja inojezičnoga hrvatskoga pove- zan s ovladavanjem povratnim glagolima. Osmislile su istraživanje utjecaja gramatičkoga poučavanja u kojemu su najprije ispitale početnu ovladanost povratnim glagolima, izravno poučavale povratnosti inojezične učenike (s en- gleskim kao J1) te ispitale utjecaj naučenoga odmah po poučavanju i potom s odmakom od mjesec dana, što bi pokazivalo usvojenost. Iako su imale vrlo malen broj ispitanika, što je i razumljivo s obzirom na dostupnost različi- tih inojezičnih učenika hrvatskoga kao sudionika znanstvenih pokusa, dobile su nekoliko važnih rezultata. Jedan se odnosi na utjecaj poučavanja opće- nito, drugi na utjecaj poučavanja na određenoj razini znanja, treći na odnos naučenosti prema usvojenosti, četvrti na ovladanost različitim vrstama po- vratnih glagola. Vrijedan je doprinos nji

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F