Affordable Access

Bibliografija radova Mihe Barade

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • --

Abstract

UDK 016:929 Barada,M. Stručni članak Primljeno: 15. 9. 2010. Prihvaćeno: 15. 4. 2011. Bibliografija radova Mihe Barade Tomislav Galović Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest Ivana Lučića 3 10000 Zagreb Hrvatska e-mail: [email protected] 1919. 1) Miho Barada, Mirko Bašić, Krsto Bulat i dr., “Izjava svećenstva u Cetinjskoj krajini’’, Pučki list, mjesečnik, god. 27, br. 10, Split 1919., str. 79. - 80. Napomena: Izjava govori o potrebi vjerske i političke snošljivosti između Hrvata i Srba. Uz to je i bilješka uredništva s pohvalom izjave narodnih župnika i napadajem na popove i fratre “furtimaše’’. Izjavu su potpisali još ovi župnici: Jozo Delić, Marko Dević, Žarko Dević, Anđeo Frankić, Lovre Katić, Jakov Mandić, Vjekoslav Plepel, Stevo Prostran, August Škomrlj, Pavao Silov, Gojko Sinobad, Pero Stojisavljević, Roko Vuković, Partenije Mioković i Milan Trišić. Podaci navedeni prema Biblio- grafskome katalogu Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža’’ u Zagrebu. 1927. 2) O našem običaju “biranja kralja’’, Starohrvatska prosvjeta – arheološko-histo- rijski časopis, n. s. I., br. 3-4/1927 (juli – dec.), Zagreb – Knin, 1927., str. 197. - 209. 1928. 3) Topografija Porfirogenitove Paganije, Starohrvatska prosvjeta – arheološko- historijski časopis, n. s. II., br. 1-2/1928 (jan. – juni), Zagreb – Knin, 1928., str. 37. - 54. Tomislav Galović, Bibliografija radova Mihe Barade82 4) Topografija Porfirogenitove Paganije, Zagreb, 1928., 20 str. Napomena: Riječ je o Baradinoj doktorskoj disertaciji obranjenoj 1929. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je potpisan kao Mihovio Ba- rada. Tekst je preuzet iz već objavljenoga rada M. Barade (Starohrvatska prosvjeta, n. s. II/1928.). Disertacija je dostupna u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (I. Lučića 3, Zagreb). 5) Dr. fra Julijan Jelenić, Problem dolaska franjevaca u Bosnu i osnutka bosan- ske Vikarije (Preštampano iz “

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F