Affordable Access

Download Read

Media-aktivisme : tegn, motstand og organisatoriske prosesser : Paper Tiger Tv: "smashing the myths of the information industry"

Authors
Publisher
University of Oslo
Keywords
  • Vdp:250

Abstract

Oppgaven handler om en gruppe uavhengige Tv produsenter i New York kalt ”the Paper Tiger Television Collective”. De lager Tv programmer med et uttalt mål om å åpne opp for større deltakelse i offentligheten ved å demokratisere tilgangen til medieproduksjon. I utgangspunktet stiller de seg kritiske til at massemedier som de hevder er en storindustri med hovedfokus på økonomisk profitt. Denne holdningen gir gruppen et politisk grunnlag for samarbeidet. De hevder selv at de ikke støtter seg til en større ideologisk plattform. Likevel tar de utgangspunkt i at ”mainstream” media oppleves som sterkt ideologisk, disiplinerende og begrensende, og kjemper med egne aktivistiske metoder mot dette. Paper Tiger kaller seg ”alternative”, og hovedmål for oppgaven er å belyse hva dette innebærer. I USA på midten av nittitallet kom en ny telekommunikasjons-lovgivning. I den forbindelse fulgte jeg aktivistenes arbeid med å synliggjøre og diskutere regjeringens motiver for lovgivningen. Temaet for oppgaven er å se på hvordan samarbeidet i Paper Tiger foregår, og måten de organiserer seg på. Gruppen definerer seg selv som en åpen og fri enhet uten leder eller rammebetingelser, der medlemmene kan komme og gå, og gjøre som de vil. Ut ifra denne definisjonen er det kanskje et paradoks at gruppen fortsatt er i drift, etter 25 år. I oppgaven ønsker jeg å sette søkelys på hva som gjør at gruppen fortsatt eksisterer. Jeg tar for meg medlemmenes bakgrunn, motivasjon for medlemskap, og ser på deres deltakelse i det offentlige rom. Jeg ser på hvordan medlemmene i gruppen tilegner seg hva jeg mener er en spesifikk ”aktivist-kunnskap”, en leser-kompetanse, i forhold til den kommersielle mediestrukturen. Jeg mener å se at gruppen underveis klarer å reformulere felles plattformer og å etablere enighet. Å stille kritiske spørsmål om massemediene gjør at de slipper å definere seg til noe fast, og kan anse seg selv for å være en fri ansamling av individer. Gruppen skaper og opprettholder et rom for å kritisere kapitalistiske interesser, og på dette grunnlaget opprettholder og reproduserer gruppen seg selv. De trekker også veksel på et større globalt nettverk av alternative medieprodusenter. Jeg konkluderer med at Paper Tiger fungerer som en egen enhet på innsiden av forbrukersamfunnet, noe som samtidig posisjonerer Paper Tiger til å være på utsiden av etablissementet gjennom å kritisere samfunnet Tv-produsentene er en del av.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F