Affordable Access

Joseph A. Tainter: Kolaps kompleksnih društava

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pol misao 2009 1 PRIJELOM.indd 205 Osvrt O Habermasovim Esejima o Europi KREŠIMIR PETKOVIĆ Jürgen Habermas, Eseji o Europi. S prilozima Dietera Grimma i Hansa Vorländera Školska knjiga – Biblioteka Globalizacija i identitet, Zagreb, 2008, 343 str. Dobro je poznato da društvene znanosti, unatoč čestim oprečnim proklamacija- ma, nikad nisu uspjele biti vrijednosno neutralnima. Društveno-znanstvene teorije i istraživanja unutar svojih različitih disciplina i poddisciplina i danas su usko pove- zana s različitim, često neizrečenim, a ponekad i mudro skrivenim, vrijednostima i političkim orijentacijama. S tim u vezi, recentna teorijska razmatranja istaknutoga njemačkog sociologa Ulricha Becka implicitno pokazuju najmanje dvije stvari, ko- je je u ovom prikazu Habermasovih eseja iz propedeutičkih razloga važno odmah na početku napomenuti. Prvo, govoreći o “metodologijskom nacionalizmu” što ga zamjera suvremenim društvenim znanostima, Beck implicira da društvene znano- sti ni načelno ne mogu, niti smiju biti vrijednosno neutralnima. Dok traje borba za oblikovanje pravednog, u njegovoj viziji globalnog, političkog poretka u “ljudskim stvarima”, ne može biti neutralnih (pa je u tom smislu i nepristojno lažno se pred- stavljati). Za to je stajalište ilustrativna parafraza Beckove ponavljane radikalne krilatice da je šutnja društveno-znanstvenih pojmova o suvremenim globalnim ne- jednakostima i nepravdama skandalozna. S druge strane, Beck također pokazuje da sukob različitih političkih pozicija unutar društveno-znanstvene teorijske produk- cije nije nužno onaj rudimentarni i očekivani, između “ljevice” i “desnice”. On se može voditi i unutar same “ljevice” što, primjerice, omogućuje Becku da kritizira Bourdieuova poznata istraživanja distinkcije stilova i kulturnog kapitala društvenih skupina u Francuskoj kao nereflektirana i nacionalno-državno pristrana.1 1 “Govor o ‘finim razlikama’ (Bourdieu) i ‘mikroskopska’ sociologija nejednakosti filigranske stilizacije i diferencijacij

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments