Affordable Access

IVO DRUŽIĆ: RESURSI I TRŽIŠTA HRVATSKOG GOSPODARSTVA, Politička kultura, Zagreb, 2004.

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

10.Pasalic Želimir Pašalić* IVO DRUŽIĆ: RESURSI I TRŽIŠTA HRVATSKOG GOSPODARSTVA, Politička kultura, Zagreb, 2004. Knjiga Ive Družića, redovitog profesora Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu RESURSI I TRŽIŠTA HRVATSKOG GOSPODARSTVA, objavljena u biblioteci Universitas nakladno-istraživačkog zavoda Politička kultura Zagreb, zaokruženo je znanstveno djelo visoke vrsnoće. Autorova motivacija za istraživanja sadržana u ovoj knjizi njegova je spoznaja o konstantnom zanemarivanju ozbilj- nijih propitivanja određenih aspekta hrvatskoga gospodarstva koja se odnose na gospodarske resurse demografskog/intelektualnog i proizvodnog kapitala i njihovih tržišta, odnosno efi kasnosti tržišne uporabe oskudnih resursa. Knjiga obuhvaća 252 stranice formata B-5. U tekstu su inkorporirani: 101 kvantitativno-modelski izraz, 33 tablice, 26 slika i 28 grafi kona. Na kraju knjige naveden je popis od 122 korištene bibliografske jedinice, a zatim slijede popisi tablica, slika i grafi kona i kazalo imena i pojmova. Nakon Zahvale i Uvoda rezultati teorijskih i aplikativnih istraživanja susta- vno su izloženi u tri dijela, a svaki je dio strukturiran u dva poglavlja - ukupno šest poglavlja. Prvi dio knjige, HRVATSKI GOSPODARSKI RESURSI, odnosi se na istraživanje demografskog i proizvodnog kapitala. Sadržaj demografskog kapitala, uz uvodni okvir propituje porast značenja njegove analize, agregiranje popula- cijskih promjena, dinamiku međupopisnih promjena, čimbenike populacijskih gibanja, demografsku analizu ekonomskih aktivnosti i bilanciranje radne snage. Slijedi analiza dugoročnih promjena dinamičkih faktora formiranja hrvatskoga *Ž. Pašalić, dr. sc. , redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu Sve- učilišta u Splitu PRIKAZI Ž. PAŠALIĆ: Ivo Družić: Resursi i tržišta hrvatskog gospodarstva EKONOMSKI PREGLED, 55 (11-12) 1060-1065 (2004)1058 demografskoga kapitala s naglascima na opadajuće stope prirodnog priraštaja, migracijske trendove i cikl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments