Affordable Access

Download Read

Raó d'estat i raons personals en les Fiestas de Dénia de Lope de Vega

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

untitled 77AGUAITS• 29 RESUM: La visita de Felip III, de la seua germana Isabel i de la majoria dels personatges rellevants de la cort madrilenya a Dénia en 1599 va quedar refl ectida en tres textos principals de, respectivament, Felipe de Gauna, Gaspar de Aguilar i Lope de Vega. Les Fiestas de Denia de l’últim autor, inspirades en la relació de Felipe de Gauna, constitueix un curiós document historicoliterari, en el qual es pot apreciar un esforç del poeta per construir un imaginari orde monàrquic en què el poder emana a partir de la fi gura del rei. En aquest text es manifesten, al seu torn, detalls sobre la relació entre el favorit i el monarca, i fi ns i tot sobre la construcció preferida de la imatge de Felip III - que a la fi perdurarà durant tot el seu regnat - realitzada des dels cercles més infl uents de la cort. Com una ombra allargada, la infl uència del Duc de Lerma - marqués de Dénia - contribuirà que les Fiestas de Denia, a banda de glorifi car el jove monarca, redunde en benefi ci de l’experimentat favorit. PARAULES CLAU: Festes de Dénia, Lope de Vega, Duc de Lerma, Dénia, Felip III, Felipe de Gauna, Gaspar d’Aguilar, Luis Cabrera Còrdova, Segle XVII “To place a king on the stage is to reveal his smallness” (McKendrick, 48-49) RAÓ D'ESTAT I RAONS PERSONALS EN LES FIESTAS DE DENIA DE LOPE DE VEGA1 Vicente Pérez de León, Universidad de Melbourne La visita del monarca Felip III i de la seua germana Isabel a Dénia del dijous 11 al dimarts 17 de febrer de 1599 va ser un acte de la cort madrilenya que responia a diversos motius polítics. El principal era el fet que aquesta vila era part de l’itinerari cap a la ciutat de València on la futura reina, l’arxiduquessa Margarita d’Àustria, desembarcaria dies després per a celebrar la seua boda amb Felip III. El posterior viatge de plaer del rei, la infanta - que també es casaria amb l’arxiduc Alberto d’Àustria - i els cortesans, duraria prop d’un any2. Una altra de les raons del viatge a Dénia er

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F